Dydis

  • A
  • A
  • A

Spalva

  • Įprasta
  • Šviesi
  • Tamsi
VERSIJA NEĮGALIESIEMS

Vykdomi projektai

Koncertinės įstaigos Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius, atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1 – VIPA – T – 113-02-0012.

Projekto vertė – 458.361,71 Eur, finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausantį kultūros paskirties pastatą siekiant didinti energetinį efektyvumą. Modernizuoti KĮ Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro pastatą, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti B energetinio efektyvumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienoms normoms.

Planuojami rezultatai – įdiegus bent dalį energiją taupančių priemonių, būtų užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos įstaigos darbuotojams, taip pat būtų sutaupoma lėšų šiuo metu skiriamų patalpų šildymui.

Šis projektas yra skirtas valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimui, jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Projekto metu ketinama atnaujinti Koncertinės įstaigos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ pastatą. Pastatas baigtas statyti 1940 m. Patalpų bendrasis plotas – 1536,15m2 (pagal energijos vartojimo auditą), šildomas plotas – 1527,34 m2, tūris – 515,33 m3.  Pastato aukštų skaičius – 2 aukštai. Pastato  pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūrinė. Projekto metu planuojamos diegti tokios energijos taupymo priemonės: dalinis stogo šiltinimas, išorinių sienų šiltinimo ir cokolio šiltinimo, lauko durų keitimas, pastatų langų keitimas, šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas, vėdinimo sistemos modernizavimas įrengiant šilumogrąžą. Pagal parengtą pastato energijos vartojimo audito ataskaitą investicijos į pasirinktą energijos taupymo priemonių grupę siekia 293,75 Eur/m2  šildomo ploto (su PVM), paprastasis atsipirkimo laikas – 84,21 metų. Pasirinkta 1 ETPG leistų sutaupyti 96,37 MW/h norminės šilumos ir elektros energijos per metus, pasiekti pastato B energetinio naudingumo klasę, sumažinti galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 30 proc.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 m. spalio mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. rugsėjo mėn.

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra:

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis:

https://www.esinvesticijos.lt