Dydis

  • A
  • A
  • A

Spalva

  • Įprasta
  • Šviesi
  • Tamsi
VERSIJA NEĮGALIESIEMS

Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimas Koncertinėje įstaigoje

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Koncertinėje įstaigoje administruoja, šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus nagrinėja, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą (išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus), užtikrina Koncertinės įstaigos vadovo pavaduotoja, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė (el. p. snieguole.andruskaite@lspo.lt; tel. +370 615 12851), jos nesant – Teisės ir finansų skyriaus teisininkė Indrė Jonavičė (el. p. indre.jonavice@lspo.lt; tel. +370 604 08872), o jų abiejų nesant – Teisės ir finansų skyriaus administratorė Erika Radlinskė (el. p. erika.radlinske@lspo.lt, tel. +370 5 213 8368).

Detaliau gautos informacijos apie Koncertinėje įstaigoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo, vertinimo, sprendimų priėmimo tvarką, konfidencialumo užtikrinimo procedūras reglamentuoja Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Koncertinėje įstaigoje Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras tvarkos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-07