Dydis

  • A
  • A
  • A

Spalva

  • Įprasta
  • Šviesi
  • Tamsi
VERSIJA NEĮGALIESIEMS

Skelbiame konkursą viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti

Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras kviečia prisijungti į savo komandą! Norite tapti jaunatviško ir veržlaus kolektyvo dalimi? Jus kviečia vienas perspektyviausių pučiamųjų orkestrų Baltijos šalyse. 

Darbo pobūdis:
•  Organizuoja ir vykdo viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus teisės aktus;
•  Rengia prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų sąlygas, aprašymus (technines specifikacijas), renka reikiamą informaciją;
•   Tikrina ir analizuoja tiekėjų dokumentus, pateiktus pirkimui;
•  Rengia prekių, paslaugų ir darbų sutarčių projektus su viešųjų pirkimų konkursų laimėtojais, derina prekių, paslaugų ir darbų sutarčių pratęsimus, veda jų registrą;
•  Kaupia informaciją apie Koncertinės įstaigos įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus, faktines vertes;
•   Rengia ataskaitas apie įvykdytus ar vykdomus viešuosius pirkimus;
•   Dalyvauja viešųjų pirkimų proceso vykdyme;
•   Skelbia informaciją apie viešuosius pirkimus vadovaudamasis įstatymais;
•   Organizuoja numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą su Koncertinės įstaigos administracija;
•   Atlieka perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos tyrimus, informacijos rinkimą apie rinkoje esančias prekių, paslaugų ir darbų kainas, kokybę, pasiūlą ir potencialius teikėjus;
•   Nagrinėja tiekėjų (rangovų) pretenzijas ir kitus klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
•   Užtikrina, kad visi asmenys, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose būtų pasirašę nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus ir deklaravę privačius interesus;
•   Vertina Koncertinės įstaigos poreikius pagal rinkos pasiūlą;
•   Dalyvauja ir atstovauja teismuose, grupėse nagrinėjant įmonių, įstaigų, kitų juridinių asmenų apeliacijas, skundus, pretenzijas, raštus viešųjų pirkimų klausimais;
•   Teikia informaciją Koncertinės įstaigos vadovui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras ir kt.

Reikalavimai:
•  Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu teisės, finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimu;
•  Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
•  Patirtis su CVP IS ir CPO platformomis (būtų laikoma privalumu);
•  Viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimas (būtų laikoma privalumu);
•  Žinoti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti biuro įranga, Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
• Būti susipažinus su LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir kitus klausimus;
•  Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
•  Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

Siūlome:
•  Darbo užmokestį (priklausomai nuo kandidato išsilavinimo ir patirties) nuo 1000 Eur (neatskaičius mokesčių);
•  Darbas 0,5 etatu;
•  Dinamišką darbą aktyvioje ir kūrybingoje koncertinės įstaigos komandoje;
•  Tobulėti skatinančią darbo aplinką.

Prašome pateikti:
•  Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas);
•  Gyvenimo aprašymą;
•  Užpildytą pretendento anketą (priedas).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 30 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir praktinė užduotis.
Susisieksime tik su atsirinktais kandidatais, kurie labiausiai atitiks keliamus reikalavimus.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Erika Radlinskė, tel. +370 671 09110, el. p. info@lspo.lt